Direct na een brand of andere calamiteit wil de gedupeerde maar één ding: met een enkel telefoontje alle noodzakelijke handelingen laten uitvoeren die nodig zijn om de schade te beperken en erger te voorkomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van noodglas, het veilig stellen van elektronica en het afsluiten van het pand of de woning.

Bos Reconditionering is meteen ter plekke, ongeacht het tijdstip en neemt de eerste zorgen uit handen, rekening houdend met de emoties van dat moment en met oog voor de noodzaak om snel rust te creëren. Voor de uitvoering van deze schadebeperkende maatregelen wordt Bos Reconditionering ingeschakeld door de Stichting Salvage. Zij schakelt alleen bedrijven in die voldoen aan de vereiste kwaliteitscriteria. Bos Reconditionering voldoet aan alle criteria en mag het Keurmerk Salvage gebruiken.

Zie ook www.stichtingsalvage.nl